Лични данни

Защитата на личните данни на всеки клиент е от изключителна важност за нас. Политиката за защита на личните данни описва как обработваме данните Ви и какви са мерките, които предприемаме, за да ги защитим, къде и как събираме Вашите лични данни, както и кои са Вашите права относно информацията, която съхраняваме за Вас.

1. Каква информация съхраняваме и обработваме?

Ние събираме следните лични данни:

 • Собствено и фамилно име
 • Фирмени данни (ЕИК, МОЛ, име на фирма)
 • Електронна поща (e-mail адрес)
 • Адрес за контакт
 • Адрес за доставка
 • Телефон за контакт

2. Цели, за които използваме данните

Ние използваме Вашите лични данни за една, няколко или за всички цели:

 • За управление и изпълнение на Ваши заявки за доставка на нашите продукти.
 • За да Ви изпратим отговор на отправено от Вас запитване.
 • За да Ви уведомяваме за нови или съществуващи вече продукти.
 • За да Ви изпращаме актуална ценова листа.
 • За да Ви уведомяваме за текущи промоции.
 • За да Ви предоставяме полезни съвети и важна информация за продуктите.
 • За да Ви изпращаме покани за предстоящи изложения и събития, които организираме.
 • За да търсим Вашето мнение (чрез онлайн допитване) с цел подобряване качеството на нашето обслужване и предлаганите от нас продукти.
 • За да Ви издадем фактура за закупената от Вас стока.

3. С кого споделяме Вашите данни?

Ние работим с партньори, които могат да обработват Вашите лични данни от наше име, но само в случай че отговарят на нашите стандарти за съхранение, обработване и защита на данните. Това могат да бъдат куриерски или пощенски компании, които доставят документи или други пратки от името на Freeride.BG .

4. Как ще получавате информация за нашите продукти, промоции, предстоящи събития и др.?

Само ако сте посочили изрично, че сте съгласни, ще Ви изпращаме информация по електронната поща за нашите нови продукти, специални предложения, ценови листи и др. В случай че не сте съгласни с това или искате да го оттеглите, може да го направите по един от следните начини:

 • чрез бутона за отписване, в края на тази страница
 • или като се свържете с нас, за да Ви отпишем.

5. Какви са Вашите права във връзка с данните Ви?

Ако сте разрешили обработката на Ваши лични данни от нас , Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • достъп до предоставените от Вас лични данни и информация, свързана с тяхното обработване;
 • право да искате извършването на подходящо коригиране, заличаване или блокиране на личните Ви данни;
 • правото да възразявате по всяко време срещу обработването на личните Ви данни, когато има законни основания за това;
 • право да откажете обработване на личните Ви данни за целите на получаване на електронен бюлетин и други маркетингови комуникации;
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

Всяко едно от правото може да бъде упражнено чрез изпращане на имейл на електронен адрес: sales@freeride.bg или чрез изпращане на писмо на адрес: гр.София, ул. Българска легия 2Б.

6. За какъв период съхраняваме Вашите данни?

Ние съхраняваме и обработваме данните Ви в съответствие със закона и никога не ги задържаме за по-дълго, отколкото е необходимо. След постигане на целта, за която сме събрали Вашите данни, ние ги унищожаваме, освен ако действащото законодателство не предвижда друго.

7. Защита на данните

Ние третираме Вашите лични данни като строго поверителни. За да ги защитим, предприемаме редица предпазни мерки, включващи административни, технически и физически мерки.

8. Контакт с нас

Ако искате да упражните което и да било от правата си, или ако имате въпроси, свързани с тази политика или с начина, по който се обработват Вашите лични данни, моля, свържете се с нас по един от следните начини:

 • чрез имейл: sales@freeride.bg
 • по пощата: гр.София, ул. Българска легия 2Б.

9. Промяна в политиката

Възможно е периодично да актуализираме настоящата политика. При промяна в нея, на уеб сайта ни, ще бъде публикувана нейната актуализация. Ако промените, които направим са съществени, можем да публикуваме и съобщение на сайта.

Последната промяна на настоящата политика за защита на личните данни е направена на 23.05.2018 г.

10. Ако искате да видите или изтриете събраните за Вас данни, моля въведете e-mail адреса който ползвате в сайта ни тук:

[wpgdprc_access_request_form]